Hướng dẫn quản trị website - tudonghoadha.com

Hướng dẫn quản trị website

A. Đăng nhập

: THAY SLIDE CHẠY TRANG CHỦ:  Vào sửa trang – uxbuider – nhấp vào ảnh – change media – thay ảnh – nhấn apply, update ( lưu lại )

Trang chủphần – ĐỐI TÁC – => Vào sửa trang – uxbuider


TẠO DANH MỤC  : Vào sản phẩm  – danh mục – thêm danh mục

UP SẢN PHẨM: Vào sản phẩm thêm mới

Mục bài viết : Vào bài viết –  thêm mới

Hướng dẫn tạo chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *