Aptomat 2 pha LS hàng chính hãng chất lượng cao các loại (4 ,6,10,20,15 A) - tudonghoadha.com

Aptomat 2 pha LS hàng chính hãng chất lượng cao các loại (4 ,6,10,20,15 A)

MCCB LS – ls mccb hay còn gọi Aptomat LS dạng khối(Cầu dao ls tự động dạng khối):
– MCCB (Aptomat dạng khối) 2 Pha, dòng định mức từ 15A đến 630A, dòng cắt từ 1.5kA đến 85kA

– MCCB (Aptomat dạng khối) 3 Pha, dòng định mức từ 15A đến 1600A, dòng cắt từ 18kA đến 150kA

– MCCB (Aptomat dạng khối) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.7~1) x ln max, dòng định mức từ 20A đến 250A, dòng cắt 37kA

– MCCB (Aptomat dạng khối) 4 Pha, dòng định mức từ 15A đến 1600A, dòng cắt từ 18kA đến 75kA

– MCCB (Aptomat dạng khối) 4 Pha loại Chỉnh dòng (0.7~1) x ln max, dòng định mức từ 20A đến 250A, dòng cắt 37kA