Rơle Omron MY4N 24v - tudonghoadha.com

Rơle Omron MY4N 24v

Rơ le, relay trung gian MY4N – 24V rơ le 14 chân , 4 cặp tiếp điểm thường đóng và thường mở. Điện áp cuộn hút làm việc 24V. Dòng qua tiếp điểm 5A/ 1 cặp.